חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מכניקת הזורמים
  Fluid Mechanics  
0555-2403-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'1100-1300134 ולפסון הנדסהשיעור מר טרושין ויקטור
סמ'  ב'1400-1500101 הנדסה כתות חשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:             4 ש"ס
משקל:             3.5
דרישות קדם: משוואות דיפרנציאליות רגילות, תרמודינמיקה.
מושגי יסוד, תכונות של זורמים (מתח פנים, דחיסות, לחץ) הידרוסטטיקה, שימור המסה  (תאור אוילר ולגרנז'), זרימה לא צמיגה (משוואות אוילר וברנולי), שימור התנע (כלל ריינולדס, תנע קווי וזויתי), זרימה של זורמים אמיתיים (סוגי זרימה, זרימה למינרית צמיגה, משוואת נוויה-סטוקס, זרימות קוטי ופואזיל, הפסדי זרימה בצינורות), אנליזה ממדית וחוקי דמיות, מדידות זרימה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת