חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תרמודינמיקה
  Thermodynamics  
0555-2401-03
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'0900-1000120 ולפסון הנדסהתרגיל מר לוריה עומר
סילבוס מקוצר

תרמודינמיקה

שעור:   3 ש"ס

תרגול : 1 ש"ס

שעות: 4

משקל: 3.5

תכנית הלימודים במקצוע תרמודינמיקה 1 (362-1-2131) תש"ף

מרצה:        ד"ר טלי בר-כהני           talibk@tauex.tau.ac.il

מתרגל:          מר עומר לוריא             omerluria@mail.tau.ac.il            

 

ספר הלימוד:

Fundamentals of Classical Thermodynamics,

by: G. Van Wylen, C. Borgnakke and R.E. Sonntag, John Wiley & Sons, 2003 (6th edition).

ספרי עזר נוספים:

Wark (Thermodynamics-McGraw Hill), Holman (Thermodynamics-McGraw Hill).

 

תכנית הלימודים:

שבוע   נושא הלימוד                                                                                פרקים בספר

1       מבוא והגדרות בסיסיות.                                                                     1 ו-2

2       תכונות של חומרים טהורים.                                                                   3

3       עבודה וחום, דוגמאות.                                                                          4

4       החוק ה-1 של התרמודינמיקה עבור מערכת, אנרגיה פנימית,

               אנטלפיה וחום סגולי.                                                                      5

5       נפח בקרה, שימור מסה, החוק הראשון עבור נפח בקרה,                  

               תהליך מתמיד, הצערה, דוגמאות.                                                     6

6       מצב-אחיד זרימה-אחידה, דוגמאות.                                                        6

7       החוק ה-2 של התרמודינמיקה - מבוא, מכונת קרנו, סולם הטמפ'.                7

8       אי שוויון קלאוסיוס, אנטרופיה, החוק ה-2 של התרמודינמיקה.                     8

9       שינוי אנטרופיה בתהליכים שונים.                                                           8

10     החוק ה-2 לנפח בקרה, נצילות תהליכים.                                                 9

11     מחזור רנקין.                                                                                      11

12     מחזורי קירור ומחזורי אויר סטנדרטי.                                                      11

13     מחזור ברייטון וטורבינת גז, חזרה.                                                         11

 

 

אופן מתן הציון הסופי

 

*     במהלך הסמסטר יינתן בוחן מגן שמשקלו 15% מהציון הסופי. ציון הבוחן ישוקלל רק לסטודנט שקיבל ציון עובר במבחן הסופי.

*     הבוחן והמבחן הסופי יערכו ללא חומר עזר פרט לספר הלימוד ולדפי הנוסחאות שיחולקו בתחילת הסמסטר.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת