חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תרמודינמיקה
  Thermodynamics  
0555-2401-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'1600-1900103 הנדסה כתות חשיעור ד"ר בר טלי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

תרמודינמיקה

שעור:   3 ש"ס

תרגול : 1 ש"ס

שעות: 4

משקל: 3.5

מרצה:        ד"ר טלי בר-כהני           talibk@tauex.tau.ac.il

מתרגל:      מר עומר לוריה             omerluria@mail.tau.ac.il 

 

ספר הלימוד:

Fundamentals of Classical Thermodynamics

by: G. Van Wylen, C. Borgnakke and R.E. Sonntag, John Wiley & Sons, 2003 (6th edition

ספרי עזר נוספים:

Wark (Thermodynamics-McGraw Hill), Holman (Thermodynamics-McGraw Hill).

‫‪Cengel, ‫‪Y., ‫‪Boles, ‫‪M., ‫‪"Thermodynamics - ‫‪an ‫‪engineering ‫‪approach", ‫‪ ‫‪McGraw-Hill

 

תכנית הלימודים:

 

שבוע   נושא הלימוד                                                                                      פרקים בספר

1       מבוא והגדרות בסיסיות.                                                                         1 ו-2

2       תכונות של חומרים טהורים.                                                                    3

3       עבודה וחום, דוגמאות.                                                                           4

4       החוק ה-1 של התרמודינמיקה עבור מערכת, אנרגיה פנימית,

                     אנטלפיה וחום סגולי.                                                                              5

5       נפח בקרה, שימור מסה, החוק הראשון עבור נפח בקרה,                  

                     תהליך מתמיד, הצערה, דוגמאות.                                                             6

6       מצב-אחיד זרימה-אחידה, דוגמאות.                                                          6

7       החוק ה-2 של התרמודינמיקה - מבוא, מכונת קרנו, סולם הטמפ'.                  7

8       אי שוויון קלאוסיוס, אנטרופיה, החוק ה-2 של התרמודינמיקה.                       8

9       שינוי אנטרופיה בתהליכים שונים.                                                             8

10     החוק ה-2 לנפח בקרה, נצילות תהליכים.                                                   9

11     מחזור רנקין, מחזור ברייטון.                                                                   11

12     מחזורי קירור ומחזורי אויר סטנדרטי.                                                       11

13     חזרה.                                                                                                11

 

 

אופן מתן הציון הסופי

 

*     על הסטודנטים להגיש לפחות 10 תרגילי בית מכלל הגיליונות שיפורסמו. כל גיליון שיוגש 

      יזכה את הסטודנט/ית בנקודה אחת, ועד לניקוד מירבי (תקף) של 10 נקודות. יש להגיש כל גיליון 

      שבוע מרגע פירסום הגיליון.

*    במהלך הסמסטר יפורסם גיליון תרגילים מורחב (שלא ממניין 10 הגיליונות שהוזכרו לעיל). הציון

     על תרגיל מורחב זה יהיה 10 נקודות מגן.

*     משקלו של המבחן הסופי יהיה בין 80% ל-90%, בהתאם להגשת המטלות של הסטודנטים.

*     המבחן הסופי יערך ללא חומר עזר פרט לספר הלימוד ולדפי הנוסחאות שיפורסמו באתר הקורס.

 

סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
0555-2401-01 תרמודינמיקה
Thermodynamics
שנה"ל תש"ף | סמ'  ב' | ד"ר בר טלי

סילבוס מפורט/דף מידע

תרמודינמיקה

שעור:   3 ש"ס

תרגול : 1 ש"ס

שעות: 4

משקל: 3.5

מרצה:        ד"ר טלי בר-כהני           talibk@tauex.tau.ac.il

מתרגל:      מר עומר לוריה             omerluria@mail.tau.ac.il 

 

ספר הלימוד:

Fundamentals of Classical Thermodynamics

by: G. Van Wylen, C. Borgnakke and R.E. Sonntag, John Wiley & Sons, 2003 (6th edition

ספרי עזר נוספים:

Wark (Thermodynamics-McGraw Hill), Holman (Thermodynamics-McGraw Hill).

‫‪Cengel, ‫‪Y., ‫‪Boles, ‫‪M., ‫‪"Thermodynamics - ‫‪an ‫‪engineering ‫‪approach", ‫‪ ‫‪McGraw-Hill

 

תכנית הלימודים:

 

שבוע   נושא הלימוד                                                                                      פרקים בספר

1       מבוא והגדרות בסיסיות.                                                                         1 ו-2

2       תכונות של חומרים טהורים.                                                                    3

3       עבודה וחום, דוגמאות.                                                                           4

4       החוק ה-1 של התרמודינמיקה עבור מערכת, אנרגיה פנימית,

                     אנטלפיה וחום סגולי.                                                                              5

5       נפח בקרה, שימור מסה, החוק הראשון עבור נפח בקרה,                  

                     תהליך מתמיד, הצערה, דוגמאות.                                                             6

6       מצב-אחיד זרימה-אחידה, דוגמאות.                                                          6

7       החוק ה-2 של התרמודינמיקה - מבוא, מכונת קרנו, סולם הטמפ'.                  7

8       אי שוויון קלאוסיוס, אנטרופיה, החוק ה-2 של התרמודינמיקה.                       8

9       שינוי אנטרופיה בתהליכים שונים.                                                             8

10     החוק ה-2 לנפח בקרה, נצילות תהליכים.                                                   9

11     מחזור רנקין, מחזור ברייטון.                                                                   11

12     מחזורי קירור ומחזורי אויר סטנדרטי.                                                       11

13     חזרה.                                                                                                11

 

 

אופן מתן הציון הסופי

 

*     על הסטודנטים להגיש לפחות 10 תרגילי בית מכלל הגיליונות שיפורסמו. כל גיליון שיוגש 

      יזכה את הסטודנט/ית בנקודה אחת, ועד לניקוד מירבי (תקף) של 10 נקודות. יש להגיש כל גיליון 

      שבוע מרגע פירסום הגיליון.

*    במהלך הסמסטר יפורסם גיליון תרגילים מורחב (שלא ממניין 10 הגיליונות שהוזכרו לעיל). הציון

     על תרגיל מורחב זה יהיה 10 נקודות מגן.

*     משקלו של המבחן הסופי יהיה בין 80% ל-90%, בהתאם להגשת המטלות של הסטודנטים.

*     המבחן הסופי יערך ללא חומר עזר פרט לספר הלימוד ולדפי הנוסחאות שיפורסמו באתר הקורס.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת