חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  בקרת מערכות ביולוגיות
  Biological Control Systems  
0555-2280-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  א'1400-1700438 ולפסון הנדסהשיעור מר רדונסקי דביר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:             4 ש"ס
משקל:            3.5
דרישות קדם: מבוא למערכות ומעגלים חשמליים; מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2).
מערכות בקרה פיזיולוגיות, בקרת מערכות באינטראקציה עם מערכות ביולוגיות. הדמיה של מערכות פיזיולוגיות בעזרת תכנת MATLAB. פתרונות בזמן של משוואות מצב של מערכות רציפות לינאריות משתנות בזמן ומערכות לא משתנות בזמן. ניתוח מערכות בתחום התדר. יציבות של מערכת. זיהוי של מערכות בקרה ביולוגיות. אופטימיזציה של מערכות בקרה. אנליזה של מערכות לא לינאריות ושל מערכות מורכבות. תינתנה דוגמאות רבות של מערכות פיזיולוגיות. 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת