חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  סטטיסטיקה להנדסה ביו-רפואית
  Statisics for Biomedical engineering  
0555-2240-03
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  א'1000-1100203 כיתות דן דודתרגיל מר נאסר ראמי
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
0555-2240-03 סטטיסטיקה להנדסה ביו-רפואית
Statisics for Biomedical engineering
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | מר נאסר ראמי

סילבוס מפורט/דף מידע

                0555-2240 - סטטיסטיקה להנדסה ביו-רפואית

 

 סמסטר ב', שנה"ל תשע"ח 2018

 

שם המרצה: ד"ר אביטל לביא             avital.a8@gmail.com

שם המתרגל: מר יבגני צודיקוביץ'        yevgets@gmail.com    

אופן הוראה: הרצאה + תרגול                                                             

דרישת קדם: הסתברות להנדסה ביו-רפואית 0555-1140

 

מטרות הקורס

מטרת הקורס: להקנות ידע עיוני בהבנת העקרונות והמושגים בהסקה סטטיסטית, וכן להקנות כלים למימוש השיטות והרעיונות הסטטיסטיים. 

 

הנושאים שיילמדו

 1. ההתפלגות הנורמלית – חזרה והרחבה.
 2. משפט הגבול המרכזי, התפלגות הדגימה של ממוצע וסכום, בדגימה עם החזרה.
 3. אמידה נקודתית: מושגים, שיטות אמידה (אומד נראות מקסימלית), תכונות של אומדים (חוסר הטיה ותוחלת ריבוע השגיאה).
 4. אמידה ע"י רווח סמך: רווח סמך לתוחלת בהתפלגות נורמלית (שונות ידועה/לא ידועה), רווח סמך לפרופורציה.
 5. בדיקת השערות: מושגי יסוד. השערת האפס וההשערה האלטרנטיבית, אזור דחיה, טעות מסוג ראשון וטעות מסוג שני, עוצמה, מובהקות התוצאה, P-value, הלמה של ניימן ופירסון.
 6. בדיקת השערות על-סמך מדגם אחד: הסקה על תוחלת (שונות ידועה/לא ידועה), על פרופורציה, על שונות.
 7. בדיקת השערות על-סמך שני מדגמים: הפרש תוחלות - מדגם מזווג, מדגמים ב"ת (שונויות לא ידועות ושוות), יחס בין שונויות – מדגמים ב"ת.
 8. מבחני טיב התאמה.
 9. מודל הרגרסיה הלינארית הפשוטה.

 

ספרות עזר

 1. אלונה רביב ותלמה לויתן, מבוא לסטטיסטיקה והסתברות: הסקה סטטיסטית, הוצאת עמיחי, תל-אביב.
 2. Mood, Graybill and Boes, "Introduction to the theory of statistics"

וספרים רבים נוספים – ניתן להתייעץ עם המרצה.

 

דרישות הקורס

הכנת תרגילים שיינתנו במהלך הקורס. חובת הגשה של 80% מהתרגילים.

אי עמידה בחובת ההגשה תגרע מהציון הסופי 1 נקודה על כל תרגיל חסר.

 

מרכיב הציון

בוחן (מגן) 10% מהציון בקורס.

תרגיל מסכם: 5% מהציון בקורס.

בחינה בסיום הקורס 85% מהציון בקורס.

הערות: 1. במקרה של כשלון בבחינה (ציון נמוך מ 60), ציון הבחינה יהיה הציון הסופי בקורס.

2. סטודנטים שישרתו במילואים במועד הבוחן, יקבלו שאלה אחת נוספת בבחינה המסכמת, כתחליף לבוחן.   

 

שעות קבלה: בתיאום מראש.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת