חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  כימיה להנדסה ביו-רפואית (1)
  Chemistry for Biomedical Engineering (1)                                                             
0555-1121-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  א'1400-1600020שיעור ד"ר ליידרמן פבל
ש"ס:  3.0

סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסה ביו-רפואית
0555-1121-01 כימיה להנדסה ביו-רפואית (1)
Chemistry for Biomedical Engineering (1)
שנה"ל תש"ף | סמ'  א' | ד"ר ליידרמן פבל

666סילבוס מפורט/דף מידע

מבנה האטום

המודלים של תומסון ורתרפורד למבנה האטום. מושג רמות האנרגיה של האלקטרונים באטום, מספרים קוונטיים ואורביטלים אטומיים – s, p, d, f , ההערכות האלקטרונית, יונים וקונפגורציה האלקטרונית של היונים.

מחזוריות ומשפחות כימיות

חקירת המערכה המחזורית והבנתה באמצעות המערך האלקטרוני באטום. חקירת תכונות מחזוריות כמו: אנרגיות ינון, זיקה אלקטרונית,  נפח אטומי ויוני. מושג הערכיות.

הקשר הכימי

הקשר היוני: נוסחאת ייצוג, יונים רבי אטומים, נומנקלטורה של חומרים יוניים, תכונות פיסיקליות של חומרים יוניים , מוליכות חשמלית של אלקטרוליטים ותגובות שיקוע.

הקשר הקוולנטי: נוסחות ייצוג אלקטרוניות (מבני לואיס), כלל האוקטט ,תת אוקטט. מבנה גיאומטרי לפי VSEPR , מומנט דיפול-קיטוב קשר וקוטביות המולקולה. אנרגית קשר כמדד לחוזק הקשר, סדר קשר ואורך קשר (Lenard-Johns potential).

כוחות בין-מולקולריים ותכונות חומרים

סריג מתכתי, סריג יוני ואנרגיית סריג, סריג מולקולרי, סריג אטומרי, כוחות לונדון , ואן דר ואלס וקשרי מימן. נקודת היתוך ורתיחה כמדד לכוחות בין- מולקולריים, מסיסות, סגסוגות.

מושגי יסוד בכימיה אורגנית

סיווג החומרים ומשפחות אורגניות : אלקאנים, אלקנים, אלקיל הלידים, תרכובות ציקליות, כוהלים, אתרים, אלדהידים, קטונים, חומצות אורגניות, בסיסים אורגניים, אמידים. נומנקלטורה, איזומרים מבניים. תכונות פיסיקליות של תרכובות אורגניות.

חישובים כימיים (סטכיומטריה)

הבנת המשואה הכימית. מושג ה"מול", מספר אבוגדו, חוק שימור החומר. ניסוח ואיזון תגובות כימיות. חישובים כימיים: קביעת גורם מגביל, תגובות מקבילות ותגובות עוקבות.

ריכוזים: אחוז משקלי, מולריות, שבר מולי.

הגזים האידאליים

הקשר בין לחץ, נפח וטמפרטורה בגז אידאלי ופיתוח משואת המצב של הגזים. חוק אבוגדרו ומשואת המצב המלאה לגזים אידאליים. לחצים חלקיים. חישובים כמותיים בתגובות בין גזים.  

תרמוכימיה

צורות אנרגיה וחוק שימור האנרגיה. עקומת חימום, קיבול חום סגולי ומולרי.

אנתלפיה ושינוי אנתלפיה: חום שריפה, חום התהוות תיקני של תרכובות, אנרגית קשר. חישובים כמותיים של שינויי אנתלפיה בתהליכים פיסיקליים וכימיים.

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת