חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  תהליכים ביו-חשמליים ועצביים
  Bioelectric & Neuroelectric Phenomena  
0553-5525-01
הנדסה | תואר שני - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  א'1600-1900315 בנין רב תחומישיעור פרופ עבוד שמעון
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:          3
דרישות קדם: 0555.2250 – מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם 2
ממברנת התא, תופעות תת-סופיות של ממברנת התא, מודלים של ממברנת תא עצב, תכונות הולכה של אקסון, הולכה בתווך אקסיטבילי, חשוב השדה במוליך נפחי, מקורות ביו-חשמליים, The Forward and Inverse Problem דנטריט וסומה, קשרים רבי סינפסות, תכונות שרירים, רפלקסים ספינליים, המוח האחורי, גירוי צידי, תחושה סומטית, מערכות השמיעה, מערכת הראיה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת