חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  מערכות ביולוגיות מלאכותיות
  Biomimetic Systems  
0553-5155-01
הנדסה | תואר שני - הנדסה ביו-רפואית
סמ'  ב'1600-1900315 בנין רב תחומישיעור ד"ר מעוז בן מאיר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר

0553.5155     מערכות ביולוגיות מלאכותיות         

Biomimetic systems    

הקורס יסקור וילמד את הצורך במציאת מודלים\ מערכות שבעזרתן ניתן ללמוד על הפיזיולוגיה של האדם. המערכות מבוססות על הנדסת רקמות, תאי אדם, ואלטרנטיבות לניסויים בבעלי חיים. הקורס יועבר על ידי חוקרים מתל אביב ומשוודיה, ויערך במקביל בשתי האוניברסיטאות.

 רכב הציון הסופי

- 10% נוכחות והשתתפות

- 30% הרצאה

- 30% כתיבת עבודה

- 30% מבחן

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת