חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  טיפול בפסולת מוצקה
  Solid Waste Management  
0545-5401-01
הנדסה | תואר שני - הנדסת סביבה
סמ'  א'1700-2000206 הנדסה כתות חשיעור מר נסים אילן
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:               3
בעיית הפסולת בישראל - הרכב הפסולת, מפגעים סביבתיים ודרכים לפתרון, תמ"א 16, היבטים סביבתיים וכלכליים של הבעיה: עקרונות הטיפול המשולב בפסולת מוצקה - אצירה, איסוף והובלה, טיפול וסילוק - הטמנה, שריפה, מחזור, שימוש חוזר והפחתה במקור: עקרונות התכנון של מתקני טיפול וסילוק פסולת מוצקה - הטמנה. פיקוח ובקרה על הפעלת האתר, תשתית תעבורתית באתר, מניעת חלחול, הטמנת הפסולת וכיסויה, איסוף וטיפול בתשטיפים, איסוף וטיפול בביוגז, סגירה ושיקום, ניטור, שריפה - semi, suspension, fluidised bed, Mass Burn, Two-stage comustion, RDF, , מערכות למניעת זיהום אוויר, טיפול בשאריות השרפה, מתקני טיפול, מיון ותחנות מעבר - שיקולים לקביעת מיקום - עקרונות התכנון המפורט; שיטות ההפרדה והמיון למחזור.
הקורס יכלול סיור של חצי יום במתקני טיפול וסילוק פסולת קיימים באישור המרכז (חירייה, ת.מ. סגולה פ"ת, מודיעין).      

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת