חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  הערכת סיכונים בטיפול בחומרים מסוכנים
  Risk Assessment in Treatment of Hazardous Materials                                                  
0545-5301-01
הנדסה | תואר שני - הנדסת סביבה
סמ'  א'1700-2000207לימודי הנדסה - כיתותשיעור ד"ר שטרן אליהו
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל: 3
 
דרישות קדם: 0509.2805 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה
מושג הסיכון, מדדים וקריטריונים של סיכון, סוגי סיכון, סיכון קביל ובלתי קביל, התייחסות הציבור לסיכונים שונים. סיווגים בינלאומיים מקובלים של חומרים מסוכנים: (לרבות חומרים רעילים, דליקים ונפיצים). הערכת סיכונים דטרמיניסטית והסתברותית לפעילות שגרתית ולתקריות. תקלות אופייניות בחומרים מסוכנים – נוזלים, גזים, מוצקים. זיהוי תרחישי תקלה (שיטת HAZOP, שיטת (FMECA. הערכת ההסתברות להתרחשות תקלה (מושג ה – APD, אילנות כשלים, אילנות אירועים). הערכת התוצאות הבריאותיות והסביבתיות של תקלה: איבר המקור - קצבי דליפה בזרימה נוזלית, גזית ודו-פאזית; תהליכי התפשטות ואידוי, תהליכי פיזור באטמוספרה - גזים צפופים יותר מן האוויר וגזים בעלי ציפה נייטרלית, פיזור חלקיקי מוצק ונוזל, שקיעה גרויטציונית ודפוזיונית. אפקטים בריאותיים של חשיפה קצרת טווח וארוכת טווח לחומרים רעילים. תקינת חשיפות מרביות לחומרים מסוכנים בפעילות שגרתית ובתקריות בעולם ובישראל; אפקטים של שריפות ופיצוצים. ניתוח כמותי של תקריות דומינו. אופטימיזציות בטיחותיות – "מחיר חיי אדם", מושגי ה – QALY וDALY וניתוחי עלות תועלת. אי וודאויות בהערכות סיכונים הסתברותיות, כימותן, משמעויותיהן והטמעתן בתהליכי קבלת החלטות.
 
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר שני - הנדסת סביבה
0545-5301-01 הערכת סיכונים בטיפול בחומרים מסוכנים
Risk Assessment in Treatment of Hazardous Materials
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר שטרן אליהו

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת