חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  טכנולוגיות לטיפול במים
  Technologies for Water Treatment  
0545-5203-01
הנדסה | תואר שני - הנדסת סביבה
סמ'  ב'1600-1900120 ולפסון הנדסהשיעור פרופ ממן שטינדל הדס
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:               3
דרישות קדם:   05091815 כימיה בסיסית להנדסה
הקדמה: משבר המים, מקורות מים, מבנה ותכונות מים, השפעה סביבתית של מזהמים ופטוגנים במים ותקנות איכות מי שתיה. עקרונות הכימיה של טיפול במים: קינטיקה ושווי משקל, מלחים, חומצות/בסיסים, מערכת בפר, מתכות וחמצון/חיזור. איכות פיזיקלית של מים: עכירות, קשיות, מליחות, צבע, פיזור גודל חלקיקים. איכות מיקרוביאלית של מים: חיידקים, נגיפים, טפילים, מקורות זיהום ואינדיקטורים. מזהמים במים: מיקרומזהמים אורגניים, מזהמים אנאורגניים ומדידת רעילות. טכנולוגיות לטיפול במים עירוניים: קואגולציה/פלוקולציה, סינון, חיטוי בכלור. תכנון מתקנים בהתאם לאיכות מים ותקנות. טכנולוגיות מתקדמות לטיפול במים: מיקרו ואולטרה פילטרציה, חמצון מתקדם, וחיטוי בקרינה אולטרה סגולה. טכנולוגיות לטיפול במים תעשיתיים: ריכוך מים, החלפת יונים, טיפול בברזל ומנגן, אבנית, מערכות מי קרור ומי דוודים, קורוזיה וביו קורוזיה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת