חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  זיהום אוויר
  Air Pollution                                                                                        
0545-5101-01
הנדסה | תואר שני - הנדסת סביבה
סמ'  ב'1600-1900207לימודי הנדסה - כיתותשיעור פרופ אולמן עמוס
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
משקל:              3
דרישות קדם:   0542.2500 מכניקת הזורמים (1)
מבוא: מזהמי אויר, מקורות, השפעתם על הסביבה, מדידות, תקנות, חוקים ואכיפה. עקרונות הטיפול במזהמי אויר: קביעת המקורות והערכת עוצמתם. פתרונות אפשריים ובחירה בדרך המתאימה. בדיקות ארובה - מטרה, שיטות ואמצעים, תוצאות ומסקנות. מושגי יסוד במכניקה ודינמיקה של גזים וחלקיקים: הגדרת החלקיק - קוטר סטוקס וקוטר אירודינמי, תנועת חלקיק בודד, תיקון Cuningham, מרחק עצירה, משוואות דיפוזיה של חלקיקים, כוחות פורטיים. חלקיקים: אגלומרציה, גידול ע"י עיבוי, פילוג גודל חלקיקים. מתקנים לבקרת זיהום אויר: עקרונות פעולה ותכנון, יתרונות, מגבלות, שימושים. מתקנים מכאניים: תאי שיקוע, צקלונים, מפרידי טיפות; קולטנים ((Scrubbers; סינון ומסננים; ספיחה; משקעים אלקטרוסטטיים; ביופילטר; מבערים ומשרפות. תסקירי ההשפעה על הסביבה: מקומם, תפקידם ומבנם.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת