חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  דינמיקה ובקרה של מערכות
  Process Dynamics and Control  
0542-4622-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'1500-1600001 ולפסון הנדסהשיעור ות מר מונט שי
סמ'  ב'1900-2000001 ולפסון הנדסהשיעור ות
סמ'  ב'1600-1900001 ולפסון הנדסהשיעור ות ד"ר משיוב עמירם
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:           3 ש"ס
משקל:          2.5
דרישות קדם:  מבוא לבקרה
מידול מערכת דינמית, משוואות תנועה ניוטון-אוילר,משוואות לגרנג', כופלי לגרנג', הפחתת סדר של מערכות, משתני מצב מודלים, מערכות משוב state space, ניתנות לבקרה להשגה ולשחזור (Controlability, Reachability, Observability), מערכות מינימליות מימוש, משוב מצב, שערוך, בקר משערך עם משוב מצב, בקרת תהליכים עם זמן מת, מערכות לא לינאריות, מפת Poincare, power spectra, מיצוע, קירוב אלמנטים לא לינארים, שיטת ליאפונוב למציאת יציבות מערכת לא לינארית, סקירת מערכות דגומות, תכנון מערכת בקרה במישור z ובמרחב המצב.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת