חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  דינמיקה ובקרה של מערכות
  Process Dynamics and Control  
0542-4622-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'1600-1900207 הנדסה כתות חשיעור ות ד"ר קושה גבור
סמ'  ב'1700-1800238 ולפסון הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:           3 ש"ס
משקל:          2.5
דרישות קדם:  מבוא לבקרה
מידול מערכת דינמית, משוואות תנועה ניוטון-אוילר,משוואות לגרנג', כופלי לגרנג', הפחתת סדר של מערכות, משתני מצב מודלים, מערכות משוב state space, ניתנות לבקרה להשגה ולשחזור (Controlability, Reachability, Observability), מערכות מינימליות מימוש, משוב מצב, שערוך, בקר משערך עם משוב מצב, בקרת תהליכים עם זמן מת, מערכות לא לינאריות, מפת Poincare, power spectra, מיצוע, קירוב אלמנטים לא לינארים, שיטת ליאפונוב למציאת יציבות מערכת לא לינארית, סקירת מערכות דגומות, תכנון מערכת בקרה במישור z ובמרחב המצב.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת