חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לרובוטיקה
  Introduction to Robotics  
0542-4621-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'1400-1700101 הנדסה כתות חשיעור ות ד"ר סינטוב אבישי
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               2.5
דרישות קדם:     דינמיקה של גוף קשיח, מבוא לבקרה
יסודות ורקע. מטריצות טרנספורמציה הומוגנית. קינמטיקה ישירה והפוכה של רובוטים. ייצוג דנויט הרטנברג. תנועה דיפרנציאלית ומהירויות. אנליזה דינמית וכוחות. תכנון מסלולים. מבוא לבקרת מניפולטורים.          

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת