חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לרובוטיקה
  Introduction to Robotics  
0542-4621-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1300-1600207 הנדסה כתות חשיעור ות ד"ר משיוב עמירם
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               2.5
דרישות קדם:     דינמיקה של גוף קשיח, מבוא לבקרה
יסודות ורקע. מטריצות טרנספורמציה הומוגנית. קינמטיקה ישירה והפוכה של רובוטים. ייצוג דנויט הרטנברג. תנועה דיפרנציאלית ומהירויות. אנליזה דינמית וכוחות. תכנון מסלולים. מבוא לבקרת מניפולטורים.          

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת