חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מכאטרוניקה - עקרונות השימוש במיקרו מעבדים
  Mechatronics - Microprocessors in Mechanical Engineering  
0542-4620-03
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1600-1900278 ולפסון הנדסהמעבדה ד"ר בן-חנן אורי
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
מבוא ודוגמאות של מכטרוניקה עם דגש על שימושי מיקרו-מעבדים ומיקרו-בקרים בהנדסה מכאנית. ארכיטקטורה של מיקרו-מחשבים לשימושי זמן אמיתי. שפת אסמבלר למיקרו-בקר. הדמיה של מערכות זמן אמיתי. חיבור רכיבים במערכות הפועלות בזמן אמיתי. סקירה מחזורית לעומת פסיקות לקלט ופלט. שילוב חיישנים ומפעילים. תכן מערכות משולבות. דוגמאות של מערכות קיימות הכוללות מערכות מכאניות, תהליכים מכאניים, מעבר חום ובעיות בזרימה. תרגילי מעבדה הכוללים מיקרו-בקר, תכנות בשפת האסמבלר וחיבור למערכות מכאניות.
הקורס מכיל מספר פגישות מעבדה.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisite : introduction to Electrical Circuits and Systems
Introduction to Mechatronics. Examples of using microprocessors and microcontrollers. Architecture of microcomputers for real time applications. Micro controller assembly language. Real time systems emulation. Interfacing devices to real time systems. Polling vs. interrupts I/O. Integrating sensors and actuators. Design of integrated systems. Examples of existing systems including mechanical systems, mechanical processes, heat transfer and flow problems.
Lab exercises with microcontroller, assembly language programming and interfacing of mechanical systems.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת