חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לאוירודינמיקה
  Introduction to Aerodynamics  
0542-4523-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'1000-1200130 ולפסון הנדסהשיעור ות פרופ זייפרט אברהם
סמ'  ב'1000-1200130 ולפסון הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      מכניקת הזורמים (1).
יסודות תאור הזרימה - חזרה, משוואות אוילר ברנולי. ערבוליות, זרימה סביב גופים (סופרפוזיציה), משפט בלאסיוס לעלוי ומומנט.
זרימה סביב כליל. תנאי קוטה. כנף דקה (קימור, זוית התקפה). השפעת העובי. כנף סופית (מערבולת פרסה. פילוג עילוי אליפטי ופיתול), קו העילוי של פראנדטל, גופים תמירים, תיקוני ניקבת-רוח, מושגים על טיסה בזוויות התקפה גדולות.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Fluid Mechanics (1)
Review of fundamentals of fluid dynamics, Euler and Bernnoulli equations. Flow around bodies (superposition), Blasius theorem for lift and moment. Vorticity, circulation. Introduction to panel methods and the use of computers in aerodynamics. Kutta conditions. Thin airfoil theory (camber and angle of attack). The effect of thickness. Finite wing horseshoe models. Elliptical distribution of lift, Prandtl’s lifting line theory, slender bodies. Wind tunnel corrections. Principles of flight at large angle of attack.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת