חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  בינה חישובית
  Computational Intelligence  
0542-4455-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'1700-2000438 ולפסון הנדסהשיעור ות ד"ר משיוב עמירם
סמ'  ב'1800-1900238 ולפסון הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

שעות:                4 ש"ס

משקל:               3.5

                      דרישות קדם:   מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מבוא לבקרה

יסודות הבינה החישובית ומיקומה בטכנולוגיה ומדע, שימושים בתכן ובבקרת מערכות,  מושגים מתורת הקבוצות החדות ולוגיקת טיעונים, מבוא ללוגיקה עם אי ודאות. תורת הקבוצות העמומות ולוגיקה עמומה. מערכות קבלת החלטות עמומות, בקרה עמומה. מבוא ללמידת מכונה. מבוא לחישובים אבולוציוניים, אלגוריתמים גנטיים. מושגי יסוד ברשתות עצביות ביולוגיות ומלאכותיות, לימוד עם מדריך ברשתות עצביות. מבוא ללמידה ללא מדריך, לימוד ללא מדריך ברשתות עצביות. מבוא ללמידה עם חיזוקים, למידה עם חיזוקים ללא מודל סביבה, לימוד עם חיזוקים ברשת עצבית.  רשתות עצביות להסקה עמומה של מסקנות, בקרה בעזרת רשתות עצביות להסקה עמומה.

הקורס ילווה בדוגמאות מתחומים כמו: בקרה, רובוטיקה, תכן מכני, סיווג, זיהוי תבניות, זיהוי מערכות, ראייה ממוחשבת, ולמידת מכונה.                  

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת