חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ט

  תורת המכונות
  Theory of Machines  
0542-4420-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'1400-1600102 הנדסה כתות חשיעור ות ד"ר גרונפלד יוסף
סמ'  ב'1600-1800103 הנדסה כתות חשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:     דינמיקה של גוף קשיח;  מכניקת המוצקים (1)
מבנה של מערכות קינמטיות, מיונן, מכניזמים יסודיים ומכניזמים שקולים. חישוב מספר דרגות חופש של מערכות קינמטיות. שיטות לאנליזה של מערכות קינמטיות: בבואת מהירות, מרכז רגעי, הפרדת וקטורים ושיטות אנליטיות למיניהן. שיטות לחישוב תאוצות וכוחות התמדה במכניזמים. ממסרות גלגלי שיניים, דיפרנציאלים ופלנטריות. שיטות לסינתזה קינמטית. שיטות שונות לייצוג מכניזמים במחשב. נושאים מתקדמים: מכניזמים אינפי מסדר ראשון ומעלה, גישות שיטתיות לסינתזה של מערכות קינמטיות.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisite : Dynamics of Rigid Bodies; Mechanics of Solid (1)
Structure of machines and its classification. Kinematic analysis of machines using graphic, analytical and experimental methods. Elements of kinematic synthesis of machines and mechanisms. Cog wheels. Epicyclic, differential and planetary gears. Inertial forces and kinemato-static calculation of machines. Friction in mechanisms. Work and power enhancement. Efficiency of machines and mechanisms, instability of machine motion.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת