חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ג

  דינמיקת הגזים
  Gas Dynamics  
0542-4352-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'0900-1200438 ולפסון הנדסהשיעור ות ד"ר שוקף יאיר
סמ'  ב'0800-0900438 ולפסון הנדסהשיעור ות גב' שניידר ענבר
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:     תרמודינמיקה (1), מכניקת הזורמים (1).
חזרה מתומצתת על עקרונות התרמודינמיקה ודינמיקת הזורמים. דינמיקת הגזים החד-מימדית. תנועת גלים חד מימדית. גל הלם ניצב. גל הלם משופע. זרימה חסרת חיכוך. תאוריית הפרעות קטנות. תאוריית הכנף הדקה.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Thermodynamics (1), Fluid Mechanics (1)
Review of thermodynamics and fluid dynamics principles. One dimensional gas dynamics. One dimensional wave motion. Normal and oblique shock waves. Inviscid flow. Small perturbation theory. Thin airfoil theory.

אוניברסיטת ת