חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  הנדסה ימית
  Marine Engineering                                                                                   
0542-4351
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
קבוצה 01
סמ'  א'1200-1500238וולפסון - הנדסהשיעור ות ד"ר טולדו יצחק ירון
סמ'  א'1500-1600238וולפסון - הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מכניקת הזורמים (1).
גלים בעלי אמפליטודה קטנה, תכונות הנדסיות של גלים: שבירה, החזרה, רפלקציה ודיפרקציה. גלי רוח: סטטיסטיקת הגלים, ספקטרום של גלי ים. גלים לא-לינאריים:  מאמצי קרינה, זרמים נוצרים עקב שבירת הגלים. תורת מחוללי הגלים ותהודה בנמלים. אינטראקציה בין גלים ומבנים. הסעת סחופת, זיהום תרמי, דיספרסיה ותהליכי ערבוב באוקיאנוס, חוקי דמיות.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Fluid mechanics (1).
Small amplitude water waves. Engineering wave properties: refraction, breaking reflection and diffraction. Wind waves: their statistics and spectra. Nonlinear waves: radiation stresses, wave-induced currents. Wavemaker theory and harbor resonance. Interaction between waves and structures. Sediment transport, thermal pollution, dispersion and mixing processes in the ocean.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת