חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מכניקת הזורמים (2)
  Fluid Mechanics (2)  
0542-4320-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1200-1400120 ולפסון הנדסהשיעור ות ד"ר טולדו יצחק ירו
סמ'  א'1200-1400238 ולפסון הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
שקל:                  3.5
דרישות קדם : מכניקת הזורמים (1).
משוואות תנועה כוללות לזורם צמיג: ראולוגיה של נוזלים לא-ניוטונים, זרימות זוחלות, הקרובים של סטוקס ואוסין, סיכה ומיסוב, זרימות טורבולנטיות (צמיגות טורבולנטית, אורך הערבוב, חוק החזקה, מאמצי ריינולדס), עקבה וסילונים בזרימות טורבולנטיות, זרימות אידאליות דו-מימדיות, משוואות קושי-רימן, זרימות סינגולריות, התמרות קונפורמיות, זרימה סביב גליל עם סירקולציה, משוואות בלאזיוס, זרימות אידאליות אקסיסימטריות, זרימה סביב כדור, זרימות עם פן חופשי, גלי כובד.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Fluid Mechanics (1)
Viscous and incompressible flow. General principles of turbulent flows. Potential flow (two dimensional and axisymmetric). Free shear flows, free-surface flows.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת