חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לאלמנטים סופיים
  Introduction to Finite Elements                                                                      
0542-4223
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
קבוצה 01
סמ'  א'1200-1400056עבודה סוציאליתשיעור ות פרופ יוסיבאש זהר
סמ'  א'1200-1400101הנדסת תוכנהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מבוא לתורת האלסטיות (במקביל); או מכניקת המוצקים (2)
מושגים בסיסיים, מוט אלסטי: ניסוח משוואות האלמנט הסופי, פונקציות צורה, מטריצת קשיחות. תכונות הפתרון המקורב. ממברנה: אלמנטים איזופרמטריים, אינטרפולציה לינארית, מטריצות האלמנט, הרכבה למטריצות גלובליות, מערכי עיבוד נתונים, יישום במחשב. פתרון בעיות באמצעות תוכנות, אלמנט סופי מסחריות: בניית המודל ורישות, הרצה וניתוח תוצאות. התכנסות ושיקולים חישוביים. אלסטיות סטטית לינארית.
 
Course description
Credit Points: 3.5
Prerequisites: Introduction to Theory of Elasticity (Concurrent); or Mechanics of Solids (2)
Topics: Finite Element Method in modern design; Basic concepts; Formulation of Finite Element Equations, global and local points of view; Direct stiffness method FE modeling –meshing, element connections, constraints; Postprocessing – interpretation of FE results, accuracy, convergence; Linear interpolation, isoparametric elements, element matrices; Computer implementations, data processing arrays; Using Finite Element Software (ANSYS, NASTRAN); Applications- structures, torsion, elasticity.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת