חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תורת המבנים
  Theory of Structures  
0542-4222-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1200-1400118 ולפסון הנדסהשיעור ות פרופ פוקס משה
סמ'  א'1200-1400118 ולפסון הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מכניקת המוצקים (2).
מבוא לניתוח מבנים, משוואות השדה, מערכות בשיווי משקל ומערכות תואמות, שיטת עומס היחידה; שיטת הגמישות, מסויימות ויתירות סטטית, מטריצות גמישות, שיטת העיוותים התואמים; שיטת הקשיחות. מטריצת קשיחות של אלמנט. הרכבת מטריצת הקשיחות המערכתית. כוחות שווי-ערך בצמתים; יישומים לקורות, מסגרות ומסבכים, הטרחה תרמית, חוסר התאמה ודריכה, מבנים סימטריים; שיטות ממוחשבות.
Course description
Credit:  3.5
Prerequisite: Solid Mechanics (2)
Introduction to structural analysis, field equations, equilibrium and compatible systems, unit-load method; Flexibility method, statical determinacy and redundancy, flexibility matrices, method of consistent deformations; Stiffness method, element stiffness matrices, assembly of system stiffness matrix, equivalent nodal loads; applications to beams, frames, trusses; thermal loads, lack-of-fit and pre-stressing, symmetric structures; computer solutions.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת