חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מבוא לתורת האלסטיות
  Introduction to Theory of Elasticity                                                                 
0542-4221
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
קבוצה 01
סמ'  ב'1200-1400118וולפסון - הנדסהשיעור ות פרופ רבקין שמואל
סמ'  ב'1400-1600118וולפסון - הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      מכניקת המוצקים (2)
טנסור המאמצים. חוק הטרנספורמציה. מאמצים וכוונים ראשיים. משוואות המאמצים. עבור צירים ראשיים. משוואות התאמה. חוק הוק. איזוטרפיה. ניסוח בעיות האלסטוסטטיקה. בעיות דו-ממדיות, מאמץ עבור משוריים, פונקציות Airy. קואורדינטות פולריות. גליל חלול הנתון ללחץ פנימי וחיצוני. מתיחה צירית של לוח דק עם חור. דיסקית מסתובבת. רכוזי מאמצים. כח מרוכז על חצי מישור. תרמו‑אלסטיות.
Course description
Credit Points: 3.5
Prerequisites: Mechanics of Solids (2)
Stress tensor. Transformation rule. Principal directions and stresses. Stress equations. Strain. Compatibility equations. Hooke’s law. Isotropy. Definition of elasto-static problems. Two-dimensional problems for planar stresses, Airy functions. Polar co-ordinates. Hollow cylinders under internal and external pressure. Axial tension of a thin-shell with a hole. Rotating discs. Stress concentrations. Concentrated force on half-plane. Thermo-elasticity.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת