חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תורת התנודות
  Theory of Vibrations  
0542-4220-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'1300-1600008 הנדסה כתות חשיעור ות ד"ר קושה גבור
סמ'  ב'1600-1700008 הנדסה כתות חשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   דינמיקה של גוף קשיח; מכניקת המוצקים (2).
תנודות של מערכת בעלת דרגת חופש אחת. תגובה לעמיסה מחזורית ולעמיסה כללית. תהודה. יסודות של בולמי  זעזועים. מערכות דיסקרטיות בעלות מספר דרגות חופש. תדירויות טבעיות וצורות אופייניות. אורטיגונאליות. אנליזה מודלית. תנודות חופשיות ותנודות מאולצות של מערכות בעלות מספר דרגות חופש. מבוא לתנודות של מערכות רציפות.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Dynamics of Rigid Bodies, Mechanics of Solids (2).
Vibrations of a system with one degree of freedom. Response to cyclic loading and general loading. Resonance. Shock spectrum. Shock absorbers. Discrete systems with several degrees of freedom. Natural frequencies and natural modes of vibrations. Orthogonality. Modal analysis. Free and forced vibrations of systems with several degrees of freedom. Introduction to vibrations of continuous systems.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת