חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מתקנים לייצור כח וניצול אנרגיה
  Power Production Facilities& Energy Utilization  
0542-4179-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1600-2000108 ולפסון הנדסהשיעור ות ד"ר ברנע יעקב
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   תרמודינמיקה (1); מעבר חום.
מעגל רנקין לייצור כח, דיזלים, שריפת שמנים ופחם, אנרגיה גרעינית, טורבינות גז, מעגלים משולבים לייצור כח, אנרגיה הידרואלקטרית, אגירת אנרגיה, אנרגיית: גלים, גיאותרמית, רוח, גיאות ושפל, סולרית, פוטואלקטרית ועוד.

Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Thermodynamics (1), Heat Transfer.
Rankine cycle for power generation, diesels, coal and oil combustion, nuclear energy, gas turbines, combined cycles for power generation, hydroelectric power, energy storage, energy from: waves, geothermal, wind, tidal, solar, photoelectric, etc.
סילבוס מפורט

הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
0542-4179-01 מתקנים לייצור כח וניצול אנרגיה
Power Production Facilities& Energy Utilization
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר ברנע יעקב

סילבוס מפורט/דף מידע
                                                                                                                         
 
תאריך
נושא השעור
מרצה
הערות
1
26/2/13
מעגלים תרמודינמים לייצור כוח וניצול אנרגיה (1)
ד"ר יעקב ברנע
 
2
5/3/13
מעגלים תרמודינמים לייצור כוח וניצול אנרגיה (2)
ד"ר יעקב ברנע
 
3
12/3/13
מקורות אנרגיה (1) - מזוט, פחם, גז טבעי, ואורניום (הנפוצים בייצור חשמל).
ד"ר יעקב ברנע
 
4
19/3/13
מקורות אנרגיה (2) - שמש, מאגר גאותרמי, רוח.
ד"ר יעקב ברנע
 
5
9/4/13
הצגת טכנולוגיות של חברת IDE -הנדסת התפלה בע"מ) בתחום של התפלת מים, מיזוג אוויר, וייצור אנרגיה.
ד"ר יוני וויס -סמנכ"ל הנדסה
נוכחות חובה!
6
23/4/13
הצגת טכנולוגיות של חברת HelioFocus בע"מ - ייצור אנרגיה בשדה סולארי.
מר אלי מנדלברג - סמנכ"ל
נוכחות חובה!
7
30/4/13
הצגת טכנולוגיות של חברת אורמת טורבינות בע"מ בתחום של מתקנים לייצור חשמל עם מקור גאותרמי ו"חום אבוד".
מר דן בטשה - מנהל מח' תכנון תרמודינמי
נוכחות  חובה!
8
7/5/13
אנרגיה גרעינית
ד"ר יעקב ברנע
 
9
21/5/13
סקירה וסיווג תחנות כוח גרעיניות(1)
ד"ר יעקב ברנע
 
10
28/5/13
סקירה וסיווג תחנות כוח גרעיניות(2)
ד"ר יעקב ברנע
 
11
4/6/13
יום הדרכה וביקור בתחנת הכוח רדינג –   חברת החשמל לישראל (חח"י).
בי"ס ליצור והשנאה של חח"י
נוכחות חובה!
12
11/6/13
הגשת והצגת סמינריון – מחזור א'
ד"ר יעקב ברנע
נוכחות חובה!
13
18/6/13
הגשת והצגת סמינריון – מחזור ב'
ד"ר יעקב ברנע
נוכחות חובה!
14
21/6/07
השלמות וחזרה
ד"ר יעקב ברנע
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת