חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ז

  מכניקה אנליטית
  Analytical Mechanics  
0542-4166-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'1500-1800130 ולפסון הנדסהשיעור ות פרופ שוקף יאיר
סמ'  ב'1800-1900130 ולפסון הנדסהשיעור ות
דרישות קדם   בחינה   רשימת התפוצה  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

חזרה על יסודות המכניקה הניוטונית. קינמטיקה ודינמיקה של מערכות חלקיקים. כוחות מרכזיים ובעיית שני הגופים. מכניקה לגרנג'יאנית. קואורדינטות מוכללות. סוגי אילוצים. חשבון וריאציות. משוואת התנועה של אויילר-לגרנג'. עקרונות סימטריה וחוקי שימור. תנועת גוף קשיח. תנודות קטנות. אופני תנודה נורמליים כבעיית ערכים עצמיים. הפורמליזם הקנוני. ההמילטוניאן ומשוואות התנועה של המילטון. טרנספורמציות קנוניות. סוגרי פואסון. קבועי תנועה. משפט ליוביל.


אוניברסיטת ת