חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  אנרגיה מתחדשת
  Renewable Energy  
0542-4132-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'0800-1000438 ולפסון הנדסהשיעור ות פרופ קריבוס אברהם
סמ'  א'0800-1000104 הנדסת תוכנהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 דרישות קדם:  תרמודינאמיקה 1 - 0542.2600 

                     מעבר חום           - 0542.3630

משאבי אנרגיה לעומת צריכת אנרגיה בעולם, השפעה של צריכת אנרגיה על הסביבה, אנרגית שמש תרמית, אנרגית שמש פוטוולטאית, אנרגית רוח, הפקת אנרגיה וביו-דלקים מביומאסה ומפסולת, אנרגית מים, אנרגיה גיאותרמית, אגירה והובלה של אנרגיה מתחדשת, כלכלה של אנרגיה מתחדשת.

Course description
World energy resources vs. demand, environmental impact of energy use, solar thermal energy, solar photovoltaics, wind energy, energy and biofuels from biomass and waste, hydroelectricity, geothermal energy, renewable energy storage and transport, renewable energy economics.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת