חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  אנרגיה מתחדשת
  Renewable Energy                                                                                     
0542-4132
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
קבוצה 01
סמ'  ב'1700-2100103לימודי הנדסה - כיתותשיעור ות ד"ר מיטלמן גור שלמ
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 דרישות קדם:  תרמודינאמיקה 1 - 0542.2600 

                     מעבר חום           - 0542.3630

משאבי אנרגיה לעומת צריכת אנרגיה בעולם, השפעה של צריכת אנרגיה על הסביבה, אנרגית שמש תרמית, אנרגית שמש פוטוולטאית, אנרגית רוח, הפקת אנרגיה וביו-דלקים מביומאסה ומפסולת, אנרגית מים, אנרגיה גיאותרמית, אגירה והובלה של אנרגיה מתחדשת, כלכלה של אנרגיה מתחדשת.

Course description
World energy resources vs. demand, environmental impact of energy use, solar thermal energy, solar photovoltaics, wind energy, energy and biofuels from biomass and waste, hydroelectricity, geothermal energy, renewable energy storage and transport, renewable energy economics.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת