חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תהליכי מעבר חום וחומר
  Heat and Mass Transfer Processes  
0542-4123-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'1500-1700207 הנדסה כתות חשיעור ות ד"ר קושניר רועי
סמ'  ב'1500-1700118 ולפסון הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   מעבר חום; מכניקת הזורמים (1).
מנגנוני מעבר חומר. הגדרות ריכוזים, קשרי שיווי משקל בין פאזות. חוק פיק, דיפוזיה במצב תמידי ולא תמידי בתמיסות מהולות. מעבר חומר בהסעה בתמיסות מהולות. אנלוגיות בין מעבר תנע חום ומסה. מעבר חומר בין פאזי. אנליזה של תהליכים משולבים של מעבר חומר וחום. מודלים למקדמי דיפוזיה. עקרונות דיפוזיה והסעה בתמיסות מרוכזות, מאזני חומר דיפרנציאליים "מוכללים". דיפוזיה תרמית ודיפוזיה מאולצת. מחליפי מסה. מבוא לתהליכי הפרדה.
Course description
Credit points: 3.5
 
Prerequisites: Heat Transfer, Fluid Mechanics (1).
 
Definitions of concentration, concentrations at interfaces, Ficks law. Diffusion in dilute solutions: steady diffusion, transient diffusion, heterogeneous catalysis. Mass convection: analogy between heat and mass convection, interface mass transfer, simultaneous heat and mass transfer processes. Models for diffusion coefficients. Diffusion in concentrated solutions: definitions of velocities and fluxes, “generalized” mass balances. Convection induced by diffusion. Thermal diffusion. Forced diffusion. Mass exchangers. Introduction to separation processes.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת