חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  הסעת מזהמים בסביבה
  Contaminant Transport in the Environment  
0542-4122-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'1600-1800102 הנדסה כתות חשיעור ות ד"ר פסטר אמיר
סמ'  ב'1600-1800020 אודיטו.הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:       מכניקת הזורמים (1).
מנגנוני פיזור מזהמים בזרימת מים ואוויר: דיפוזיה מולקולרית, הסעה על-ידי הזורם, דיספרסיה בגלל ניודי המהירות. תהליכי דעיכה רדיואקטיבית וספיחה.
משוואות ההסעה ופתרונות פשוטים: מקור נקודתי רגעי ורצוף, מקור קווי, השפעת גבולות.
יישומים: הסעה במי-תהום ובאיזור הלא-רווי של הקרקע. התפשטות פלומות בים ובמאגרים. מנגנוני הסעה באטמוספירה.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Fluid Mechanics (1)
Mechanisms of contaminant transport in water and atmospheric flows: molecular diffusion, advection, dispersion by velocity fluctuations. Processes of radioactive decay and sorption.
Equation of transport and simple solutions: instantaneous and continuous point source, line source, influence of boundaries.
Applications: Transport in the atmosphere, plumes mixing in the sea and in reservoirs, transport by groundwater and in the unsaturated zone of the soil.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת