חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תרמודינמיקה (2)
  Thermodynamics (2)                                                                                   
0542-4120
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
קבוצה 01
סמ'  א'1600-1800134וולפסון - הנדסהשיעור ות פרופ אולמן עמוס
סמ'  א'1600-1800056עבודה סוציאליתשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:           3.5
דרישות קדם:   תרמודינמיקה (1).
אי הפיכות וזמינות. קשרים תרמודינמיים; קשרי מקסוול, פיתוח טבלאות של תכונות תרמודינמיות, התנהגות של גזים ראליים - דיאגרמות וטבלאות מוכללות. תערובות של גזים אידאליים, תערובות אדי- מים ואוויר, חישובי לחות, תהליכי הלחה ויבוש. מבוא לתערובות של גזים ריאליים ותמיסות: שינוי התכונות כתוצאה מערבוב, משוואות גיבס, פוגסיטי ואקטיביטי. ריאקציות כימיות: תהליכי בעירה, אנטלפית היוצרות, אנליזת חוק ראשון של מערכות מגיבות, החוק השלישי ואנטרופיה מוחלטת, אנליזת חוק שני של מערכות מגיבות. מבוא לשיווי משקל: הפוטנציאל הכימי, חוק הפזות של גיבס, שיווי משקל של פזות רב-מרכיביות.
 
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Thermodynamics (1)
Irreversibility and availability. Thermodynamic relations. Derivation of thermodynamic properties, real gas behavior, generalized charts. Mixtures of ideal gases. Mixtures of water and air. Multicomponent systems: Gibbs equation, Fugacity, Mixing. Equilibrium: The chemical potential, Gibbs phase rule, Equilibrium of multicomponent phases. Solutions. Thermodynamics of chemical reactions.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת