חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעבדה במערכות אנרגיה
  Laboratory in energy systems  
0542-4093-03
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'1400-1700 מעבדה פרופ קריבוס אברהם
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות: 1
 
משקל: 0.5
דרישות קדם: תרמודינמיקה (1), אנרגיה מתחדשת, מעבדת זרימה ומעבר חום
תחנת כוח מופעלת במחזור קיטור (רנקין): מדידת ביצועי תחנת הכוח , שינוי פרמטרי תפעול ובדיקת השפעתם על הביצועים, ביצוע מאזני אנרגיה וניתוחי חוק שני עבור רכיבים נפרדים ועבור המחזור כולו.
מערכת סולרית לחימום מים: מדידת ביצועים, שינוי פרמטרי סביבה ותפעול ובדיקת השפעתם על הביצועים.
טורבינת רוח: מדידת ביצועים כפונקציה של מהירות הרוח, שינוי זווית הלהבים ושינוי פרופיל הלהבים ובדיקת ההשפעה על הביצועים.
תא דלק אתנול-מים: מדידת ביצועים, שנוי בהרכב הדלק והשפעתו על הביצועים, השפעת הטמפרטורה. מדידת צריכת הדלק וניתוח מאזני חומר ואנרגיה.
תאים פוטוולטאיים: מדידת שטפי קרינה עם ובלי ריכוז, מדידת ביצועים למערך תאים עם ובלי ריכוז הקרינה, שינויים בקרינה ובטמפרטורה והשפעתם על ביצועי התאים.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת