חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבדת זרימה ומעבר חום
  Fluids and Heat Transfer Laboratory  
0542-4092-04
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1700-2000269 ולפסון הנדסהמעבדה ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:             3 מ'
משקל:            2
דרישות קדם:   תרמודינמיקה (1); הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה; מכניקת הזורמים (1); מעבר חום.
מערכות קירור ומיזוג אוויר: בדיקת בצועי המערכת , לחצים, טמפרטורות, הספקים תוך כדי שנוי פרמטרים כגון: קצב ספיגה ושחרור החום במחליפי החום. הפעלת המערכת כמשאבת חום.
מערכת ניסוי מיסב: הרצת מיסב-החלקה בתנאי עומס ומהירות משתנים וקבלת פילוג הלחצים סביב היקף המיסב ולאורך צירו.
נחיר על-קולי: הניסוי מיועד להדגמת חוקי הזרימה הדחיסה בנחיר. בניסוי נמדדים פרמטרים כגון: פילוג לחצים לאורך הנחיר, ספיקה, השפעת שינוי לחצי הכניסה והיציאה.
מערכת מדי ספיקה וזרימה בצנרת: בדיקת בצועי מדי ספיקה נחיר, מד- ונטורי, אוריפיס, בדיקת מפל הלחץ לאורך צינורות בעלי אופי שונה. בדיקת הפסדי הלחץ עקב אביזרי צנרת שונים. השוואת הנתונים והגרפים המתקבלים לנתון בספרות.
ניסוי גלילי במנהרת רוח: בדיקת פיזור הלחצים סביב גליל בזרימה תת-קולית. חישוב הכוחות הפועלים ומדידות בשובל.
זרימה בתעלות פתוחות: זרימה בתעלות, זנק הידראולי, מעבר מזרימה על-קריטית לתת-קריטית בתוך ההצרות, אנלוגיות לזרימה על-קולית ותת-קולית.
מחליף חום: בדיקת בצועי מחליף חום. זרימה נגדית ומקבילה.
מגדל קרור: בצועי מגדל קרור כפונקציה של פרמטרים בסיסיים כגון: ספיקת הנוזל, גודל הטיפות, ספיקת האוויר ותנאי החדר, טמפרטורה ולחות.
סילון טורבולנטי: מדידת פרופילי מהירות ממוצעות ופלקטואציות המהירות באמצעות חוט להט ושפורפרת פיטו.
מנוע דיזל: מדידות פרמטרים אופיניים כגון נצילות תרמית ותצרוכת דלק סגולית במנוע דיזל ארבע פעימות בעל צילינדר אחד.
משאבה צנטריפוגלית: נצילות הידראולית של משאבה כתלות בספיקה ובעומס הכניסה והיציאה. קביעת מספרים חסרי מימד האופיניים למשאבה.
ניסוי המחשה: ניסוי ריינדולס, מדידת פירוס המהירות בצינור באמצעות מערכת לעיבוד תמונה. זרימה במתקן ונטורי.
מעבר חום במוטות מתכתיים: מעבר חום בהולכה ובהסעה חופשית ומאולצת בצלעות אנכיים.
Course description
Credit points:      2
Prerequisites:     Thermodynamics (1), Engineering Testing and Measurements - Lab., Fluid  Mechanics (1), Heat  Transfer.
Cooling and air-conditioning systems: testing performance of systems. pressures, temperatures, power with changes of parameters such as heat absorption and heat release rates in heat-exchangers. Operation of a system as a heat pump. Experimental bearing systems: run-in of a glide bearing under loading condition under variable speed and obtaining the pressure distribution around the bearing perimeter and along its axis. Super-sonic nozzle: the objective of the experiment is to demonstrate compressible flow rules in a nozzle. Measuring parameters, such as pressure distribution along the nozzle, flow-rate, effects of pressure variations of the entrance and at the exit. System of flow-rate gauges in pipes: inspection of the flow-rate gauge performance in a nozzle. Venturi-gauges, orifice, inspection of pressure gradients along pipes with different characteristics. Inspection of pressure-losses as a result of different pipe equipment. Data comparison with curves published in the literature.
Experiments with a cylinder in a wind-tunnel: inspection of pressure distribution around a cylinder in sub-sonic flow. Calculating the acting forces and measurements in a wake. Flow in converging-diverging nozzle. Obtaining the speed-profile and mapping the flow in the nozzle. Experiments in a water tunnel: channel flow, hydraulic jump, flow through converging-diverging channel and analogy to the transition from super-sonic to sub-sonic flow. Heat exchager: examining the performance of a heat exchanger. Opposite and parallel flow. Cooling tower - its performance as a function of fundamental parameters, such as: liquid flow-rate, size of drops, air flow-rate and room conditions, temperature and humidity. Turbulent jets: measuring mean velocity-profile and turbulent fluctuations in a jet by hot-wire anemometries and Pitot tube. Diesel engines; measuring typical parameters, such as: thermal efficiency and specific fuel consumption in four-cycle Diesel engines with one cylinder. Centrifugal pump: hydraulic efficiency of a pump as a function of flow-rate and input and output loads. Determination of non-dimensional pump characteristics. Heat transfer in fins: heat transfer by conduction, by free and forced convection in fins. Visualisation experiments: Classical Reynolds experiments, velocity profile measurements in a pipe using image processing. Flow in Venturi device.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת