חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מעבדה במכניקת המוצקים
  Solid Mechanics Laboratory                                                                           
0542-4091-09
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1200-1400366וולפסון - הנדסהמעבדה פרופ חג'-עלי ראמי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
שעות:                2 מ'
משקל:               1.5
דרישות קדם:   מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים
הקדמה, עקרונות מדידת עיבורים וחישוב מאמצים, קליטת ועיבוד נתונים בעזרת מחשב, אנליזת מאמצים בשיטת האלמנט הסופי, קריטריוני כניעה, עקרונות מדידה אופטו-מכניים. שדוגראפיה, קריסה של קורות, מאמצים משולבים, תנודות, פוטואלסטיות, הזזות במישור בשיטת מוארה, כניעה במתיחה ובפיתול.
Course description
Prerequisite: Introduction to Materials Science, Mechanics of Solids 1
Introduction. Strain measurement techniques. Use of the finite element method for stress determination. Computer aided data acquisition and processing. Elastic properties and plastic yield in tension and shear. Buckling, vibration and bending under combined stresses of beam elements. Principle of opto mechanical measurements. Two dimensional photoelasticity.
In-plane and out-of- plane Moire. Determination of stress intensity factors using Optical Method of Caustics.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת