חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תיכון ופרוייקט (2)
  Design Project (2)                                                                                   
0542-4020
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
קבוצה 01
סמ'  ב'פרוייקט פרופ רייך יורם
סמ'  ב'1400-1500001וולפסון - הנדסהפרוייקט
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               3
דרישות קדם:   תיכון ופרוייקט (1).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת