חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תיכון ופרוייקט (1)
  Design Project (1)  
0542-4010-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א' פרוייקט ברקו דני-משה
סמ'  א'1500-1600001 ולפסון הנדסהפרוייקט
פרופ רייך יורם
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                3 ש"ס
משקל:               3
דרישות קדם:   136 שעות  או באישור מנחה.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת