חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  הנדסת ניסויים ומדידות - מעבדה
  Engineering Testing and Measurements - Lab.  
0542-3792-05
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'0800-1000270 ולפסון הנדסהמעבדה פרופ ליברזון אלכסנדר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:            5 ש"ס: 2 ש' + 3 מ'
משקל:            3
דרישות קדם:   מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; מכניקת הזורמים (1),
אלקטרוניקה בסיסית
מבוא להנדסת ניסויים, מתמרים ומכשירי מדידה, מערכות רישום ואיסוף נתונים, כיולים, טלמטריה, ניסויי הרעדה, הלמים ורעש אקוסטי, ניסויים תרמיים, ניסויי תנאי סביבה ודימוי אקלים, ניסויי חוזק ומבנה, ניסויים פירוטכניים, ניסויים במודלים מוקטנים (ניסויי מנהרה), ניסויי טיסה.
קביעת כמות החיתוך בחריטה בצורה נסיונית וחישובית.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת