חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תהליכי עיבוד - מעבדה
  Manufacturing Processes - Laboratory                                                                 
0542-3791-04
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'0800-1300מעבדה
סמ'  א'008הנדסת תוכנהמעבדה פרופ רבקין שמואל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
 
שעות:                2 מ'
משקל:               1
יסודות של עיבוד שבבי קונבנציונאלי.חריטה: דפינה של כלי שיבוב ועובדים במכונה, קביעת מהירות סיבוב של עובד, איפוס צירים של מכונה.הדגמה בחריטה חיצונית וביצור הברגות, מדידות ובקרת איכות.
כרסום: התקנת כלי עיבוד ודפינת החלק, איפוס צירים של מכונה, הפעלת מכונה. הדגמה בכרסום שקעים, משטחים וכירסום צד, מדידות ובקרת איכות.  
תכנות למכונות CNC. קביעת תצורה. תכנות בשפת מכונה (G-CODE). פקודות בסיסיות, שיטה אבסולוטית ושיטה יחסית, שימוש בתת-שגרות. תכנות למכונות CNC בעזרת תוכנת CAD/CAM. הגדרות סוג המכונה ומערכת צירים של המשתמש, בניית טבלת כלים, הגדרת גיאומטריה של חלק ותהליכים לייצור. סימולציה והפקת קובץ של G-CODE, תרגול במכונת CNC.
Course description
Credit points: 1
Introduction to major cutting machines, cutting tools and measuring equipment. Individual work: fabrication of a vise, including
round grinding and flat grinding, inside and outside thread, drilling and milling. Assembling of a vise including precision control.

Principles of CNC programming (G commands in accordance with ISO standards).
Safety rules, employing CNS machines for milling and grinding, tool offset, automatic replacement of tools, loading of programs. Employing the NCTOOL CAD program for defining technological parameters of manufacturing, completing the tools table, simulation, carrying out G commands, establishing the connection between a CAD computer and CNC machine.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת