חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעבר חם
  Heat Transfer                                                                                        
0542-3620-06
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'0900-1000118וולפסון - הנדסהתרגיל מר גולקוב רומן
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      משוואות דיפרנציאליות חלקיות; אנליזה הרמונית; תרמודינמיקה (1), מכניקת הזורמים (1).
מבוא , הולכה, הסעה וקרינה.
הולכה: חוק פוריה, בעיות חד-ממדיות במצב עמיד, מחליפי חום. משוואת מעבר החום הכללית ודרכי פתרונה. צלעות. בעיות דו-ממדיות. מצב בלתי עמיד. שיטות נומריות.
הסעה: עקרונות הסעת חום, אנליזת ממדים ואנליזת דמיות. הסעת חום בתוך צינורות וסביב גופים בזרימה למינרית וטורבולנטית. הסעה חופשית. עיבוי ואיוד.
קרינה: חוקי הקרינה. מקדמי הצורה. מעבר חום בין משטחים שחורים ואפורים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת