חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבר חם
  Heat Transfer  
0542-3620-05
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'0800-1100134 ולפסון הנדסהשיעור פרופ קריבוס אברהם
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

שעות:                4 ש"ס

משקל:               3.5

דרישות קדם:      משוואות דיפרנציאליות חלקיות; אנליזה הרמונית; תרמודינמיקה (1), מכניקת הזורמים (1).

מבוא: הולכה, הסעה וקרינה.

הולכה: חוק פוריה, בעיות חד-ממדיות במצב עמיד, מחליפי חום. משוואת מעבר החום הכללית ודרכי פתרונה. צלעות. בעיות דו-ממדיות. מצב בלתי עמיד.

קרינה: חוקי הקרינה. מקדמי הצורה. מעבר חום בין משטחים שחורים ואפורים.

הסעה: עקרונות הסעת חום, אנליזת ממדים ואנליזת דמיות. הסעת חום בתוך צינורות וסביב גופים בזרימה למינרית וטורבולנטית. הסעה חופשית.

Course description

Credit points: 3.5
Prerequisites: Harmonic Analysis, Partial Differential Equation, Thermodynamics (1), Fluid mechanics (1)
Introduction to conduction, convection and radiation heat transfer.
Conduction: Fourier’s law. One-dimensional problems in steady state. Heat exchangers. The general Heat Transfer equation and techniques for solution. Fins. Multi-deimensional problems in conduction. Unsteady state problems.
Radiation: basic laws of radiation. View factors. Heat transfer between black and grey surfaces.
Convection: The governing equations. Dimensional analysis. Similarity analysis. Flow in channels. Flow over external surfaces. Free convection.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת