חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  מעבר חם
  Heat Transfer  
0542-3620-02
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1500-1600118 ולפסון הנדסהתרגיל ד"ר מרום גיל
סילבוס מקוצר

שעות:                4 ש"ס

משקל:               3.5

דרישות קדם:      משוואות דיפרנציאליות חלקיות; אנליזה הרמונית; תרמודינמיקה (1), מכניקת הזורמים (1).

מבוא: הולכה, הסעה וקרינה.

הולכה: חוק פוריה, בעיות חד-ממדיות במצב עמיד, מחליפי חום. משוואת מעבר החום הכללית ודרכי פתרונה. צלעות. בעיות דו-ממדיות. מצב בלתי עמיד.

הסעה: עקרונות הסעת חום, אנליזת ממדים ואנליזת דמיות. הסעת חום בתוך צינורות וסביב גופים בזרימה למינרית וטורבולנטית. הסעה חופשית.

קרינה: חוקי הקרינה. מקדמי הצורה. מעבר חום בין משטחים שחורים ואפורים.

Course description

Credit points: 3.5
Prerequisites: Harmonic Analysis, Partial Differential Equation, Thermodynamics (1), Fluid mechanics (1)

Introduction to conduction, convection and radiation heat transfer.

Conduction: Fourier’s law. One-dimensional problems in steady state. Heat exchangers. The general Heat Transfer equation and techniques for solution. Fins. Multi-deimensional problems in conduction. Unsteady state problems.

Convection: The governing equations. Dimensional analysis. Similarity analysis. Flow in channels. Flow over external surfaces. Free convection.

Radiation: basic laws of radiation. View factors. Heat transfer between black and grey surfaces.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת