חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מעבר חם
  Heat Transfer                                                                                        
0542-3620-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1000-1300104הנדסת תוכנהשיעור ד"ר שוקף יאיר
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:      משוואות דיפרנציאליות חלקיות; אנליזה הרמונית; תרמודינמיקה (1), מכניקת הזורמים (1).
מבוא , הולכה, הסעה וקרינה.
הולכה: חוק פוריה, בעיות חד-ממדיות במצב עמיד, מחליפי חום. משוואת מעבר החום הכללית ודרכי פתרונה. צלעות. בעיות דו-ממדיות. מצב בלתי עמיד. שיטות נומריות.
הסעה: עקרונות הסעת חום, אנליזת ממדים ואנליזת דמיות. הסעת חום בתוך צינורות וסביב גופים בזרימה למינרית וטורבולנטית. הסעה חופשית. עיבוי ואיוד.
קרינה: חוקי הקרינה. מקדמי הצורה. מעבר חום בין משטחים שחורים ואפורים.
Course description
Credit points: 3.5
Prerequisites: Harmonic Analysis, Partial Differential Equation, Thermodynamics (1), Fluid mechanics (1)
Introduction to conduction, convection and radiation heat transfer.
Conduction: Fourier’s law. One-dimensional problems in steady state. Heat exchangers. The general Heat Transfer equation and techniques for solution. Fins. Multi-deimensional problems in conduction. Unsteady state problems. Numerical methods.
Convection: The governing equations. Dimensional analysis. Similarity analysis. Flow in channels. Flow over external surfaces. Free convection. Boiling and condensation.
Radiation: basic laws of radiation. View factors. Heat transfer between black and grey surfaces.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת