חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מבוא לבקרה
  intriduction to control  
0542-3243-07
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1600-2000202 הנדסה כתות חמעבדה ד"ר קושה גבור
ש"ס:  0.5

סילבוס מקוצר
שעות: 4.5
משקל: 4
 
דרישות קדם: מבוא למעגלים, מערכות ואותות חשמליים
 
מידול מערכות מכניות ואחרות בהיבט של בקרה, לינאריזציה – משתני סטייה, דיאגרמת בלוקים, חוג סגור, יציבות פנימית, בקר PID, שגיאת מצב מתמיד, root-locus, תגובת תדר,קריטריון נייקויסט, דיאגרמת בודה ונייקויסט, תהליכים עם זמן מת, כיוונון בקרים בעזרת תהליך זיגלר-ניקולס, עודף הגבר ועודף פאזה, קריטריוני ביצועם בתדר ובזמן והקשר ביניהן, בקר רשת קידום-פיגור, בקרה במרחב המצב: ממקם קטבים, LQG, חוג סגור עם בקר דיגיטלי, דגימה, תדירות נייקויסטZOH, , בקרה בדידה של תהליך רציף, יציבות מע' דיסקרטית, בקרים דיסקרטיים.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת