חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תש"ף

  תרמודינמיקה (1)
  Thermodynamics (1)  
0542-2600-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1200-1500134 ולפסון הנדסהשיעור ות ד"ר קושניר רועי
סמ'  א'1200-1400238 ולפסון הנדסהשיעור ות
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר
שעות:                5 ש"ס
משקל:               4
דרישות קדם:   שיטות דיפרנציאליות ואינטגרליות; מכניקה של חלקיקים;  כימיה בסיסית.
מושגי יסוד: מערכת תרמודינמית ונפח בקרה, תכונות ומצב של חומר, תהליכים ומחזורים, שווי משקל, תהליכים דמויי שווי משקל, מימדים ויחידות, תכונות תרמודינמיות של חומר טהור, משוואות מצב וטבלאות של תכונות תרמודינמיות. עבודה וחום. החוק הראשון של התרמודינמיקה למערכת ולנפח בקרה. מושגי האנרגיה הפנימית, האנטלפיה וחום סגולי. החוק השני של התרמודינמיקה; תהליך הפיך, מחזור קרנו, סקלת הטמפרטורה התרמודינמית, מושג האנטרופיה. החוק השני למערכת ולנפח בקרה. שנויי אנטרופיה בתהליך הפיך ובלתי הפיך ועקרון גידול האנטרופיה. מחזורים תרמודינמיים בסיסיים. מחזורים להפקת כוח ומחזורי קרור.
Course description
Credit points:   4
Prerequisites: Differential & Integral Methods; Mechanics of Particles; Basic Chemistry.
Concepts and definitions: Thermodynamic system and control volume, properties and state of a substance, processes and cycles, equilibrium, dimensions and units. Properties of a pure substance. Equations of state and tables of thermodynamic properties. Work and heat. The first law of thermodynamics for systems and control volumes. Internal energy, enthalpy and specific heat. The second law of thermodynamics. The reversible processes. The Carnot cycle. The thermodynamic temperature scale. Entropy. The second law for systems and control volumes. Entropy changes in reversible and irreversible processes. Principle of the increase of entropy. Power and refrigeration cycles.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת