חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ה

  מכניקת הזורמים (1)
  Fluid Mechanics (1)                                                                                  
0542-2500-01
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1000-1200438וולפסון - הנדסהשיעור פרופ ליברזון אלכסנדר
סמ'  א'0900-1100104הנדסת תוכנהשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                5 ש"ס
משקל:               4
דרישות קדם:   משוואות דיפרנציאליות רגילות; תרמודינמיקה (1); דינמיקה של גוף קשיח.
מושגי יסוד, תכונות נוזל (מתח פנים, דחיסות, לחץ), הידרוסטטיקה, קינמטיקה (תאור אוילר ולגרנז', תאוצות), משוואת יסוד וחוקי שמור, חוק שמור המסה, משפט הרציפות, חוק שמור אנרגיה- משוואת ברנולי, חוק שמור התנע - תנע קווי, אנליזה מימדית וחוקי דמיות, זרימה צמיגה, זרימת קוויט ופואזיי, זרימה בצינור, הפסדי עומד בצינורות ומערכות צנרת, שכבות גבול למינריות וטורבולנטיות, המשוואה האינטגרלית של פון-קרמן, חישובי גרר ועילוי, זרימה דחיסה, זרימות בנחיר מתכנס - מתבדר, גלי הלם.
Course description
Credit points: 4
Prerequisites: Ordinary Differential Equations, Thermodynamics (1), Dynamics
Of Rigid Bodies.
Fundamental concepts: Hydrostatics. Fundamental integral theorems (mass, momentum and energy conservation). Viscous flow, laminar and turbulent flows, boundary layers. Dimensional analysis. One dimensional compressible flow.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת