חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תכן מכני (1)
  Mechanical Design (1)  
0542-2400-02
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  א'1000-1200238 ולפסון הנדסהשיעור ות ד"ר פרישמן מיכאל
סמ'  א'1000-1200238 ולפסון הנדסהשיעור ות
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3
דרישות קדם:   מכניקת המוצקים (1); מבוא למדע והנדסת חומרים; גרפיקה  הנדסית.
תהליך תכן הנדסי: שלבים וכלים, קריטריוני כושר עבודה: חוזק, התעייפות, בלאי, רעידות, שיקולים סטטיסטיים בתכן, תכן משיקולי הרכבה, אפיצויות וחיבורי לחץ, ריכוזי מאמץ, עקומות התעייפות, צירים, שגמים, ברגים, קפיצים, מיסוב.
Course description
Credit points: 3
Prerequisites: Engineering graphics; Int. to Materials Science and Engineering;
Mechanics of Solids (1)
Objectives: The course provides a powerful tool for mechanical engineering understanding and use. It covers the basic topics of mechanical design, an analysis of fatigue and related parameters, ways to avoid failure due to fatigue, and establishes methods for safe and optimal design. Many cases of loads and stressing are discussed in details and drills are performed. Major topics discussed in the first part of the course include welding design, riveting, bolts designed for tension or compression, lifting and handling screws, elastic analysis of bolts for joints, and others. Another chapter deals with shafts, materials and methods of design, resonance of shafts, and methods of evaluation of critical speed. Bearings of many kinds are discussed, sliding and rolling bearings, methods of design and calculations of hydrodynamic bearings, use of bearings catalogs, and establish methods for optimal design.
Another basic topic is the design of various kinds of springs, torsion springs, leaf springs, tension and compression springs, specially designed springs like Belleville springs and others. Keways and splined shafts are discussed. Introduction to power transmissions: types of transmission, transmission ratio, efficiency.
The student will get the required fundamentals for advanced courses in machine design and will be familiar with the required terminology for developing specifications and defining system characteristics.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת