חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מכניקת המוצקים (1)
  Mechanics of Solids (1)                                                                              
0542-2200-02
הנדסה | תואר ראשון - הנדסה מכנית
סמ'  ב'1000-1100102לימודי הנדסה - כיתותשיעור ות מר מדינה ליאור
סמ'  ב'1000-1200134וולפסון - הנדסהשיעור ות פרופ שרמן דב
סמ'  ב'1000-1200238וולפסון - הנדסהשיעור ות
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר
שעות:                4 ש"ס
משקל:               3.5
דרישות קדם:   משוואות דיפרנציאליות רגילות; סטטיקה של גוף קשיח.
מאמץ, עיבור, חוק הוק. מאמצים ציריים במוטות. פיתול של מוטות עגולים. כפיפת קורות. דיאגרמות של כפיפה, גזירה וכוחות ציריים. מאמצים נורמליים ומאמצי גזירה. שקיעת קורות. בעיות יתר – סטטיות. מאמצים תרמיים ציריים. כפיפת קורות ופיתול גלים בתחום הפלסטי.
 
Course description
Credit Points:3.5
Prerequisites : Statics of Rigid Bodies; Ordinary Differential Equations
Stress : Transformation laws, principal stress, stationary shear stresses. Strain : Transformation laws, principal stress, maximum shear strains. Material behavior : Hooke’s law, elasto-plastic materials. Axial stresses in rods. Axial thermal stresses. Indeterminate problems. Torsion of rods having circular cross-sections. Symmetric bending of beams. Elastic-plastic beam problems.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת